HOTLINE : 080-758-8419

ผลงานบางส่วนของเรา.. (ดูเพิ่มเติมได้ที่เมนู Showcase ด้านขวาบน)

Home

ก่อนที่จะตกแต่งภายใน

ก่อนที่จะตกแต่งภายใน
 
    1.ลูกค้าควรจะตัดสินใจก่อนว่าจะตกแต่งเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงทั้งหมด
 
    2.ลูกค้าต้องการจะดีไซน์หรือออกแบบเอง หรือ จ้างจะผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการให้
 
    3.ตั้งงบประมาณคร่าวๆ สำหรับการตกแต่ง อาจจะแวะเยี่ยมชมตามห้างสรรพสินค้า ร้านเฟอร์นิเจอร์ เพื่อสำรวจและเปรียบเทียบทั้งคุณภาพ
 
       สินค้า ราคา และรูปแบบ
 
    4.เขียนแผนผังคร่าวๆ ให้กับตำแหน่งของสิ่งของ และเฟอร์นิเจอร์ไว้ ถ้ามีภาพจากเวปไซต์หรือนิตยสาร ก็สามารถเก็บไว้เป็นตัวอย่างที่ลูกค้า
 
       ต้องการได้
 
    5.รูปแบบ และ สิ่งสำคัญที่แสดงความเป็นตัวคุณในห้องนั้นๆ
 
 
 
ประเภทของเฟอร์นิเจอร์โดยทั่วไปที่ใช้ไม้เป็นพื้นฐานในการผลิต แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
 
    1.เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้จริง ( Solid wood furniture )....คือ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตขึ้นจาก ไม้ที่ตัดต้นไม้ออกมาเป็นชิ้นๆๆแล้วนำมาประกอบ
 
       กันขึ้นเป็นเฟอร์นิเจอร์ จัดเป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภทแรกของโลก ( Primitive furniture ) เนื่องจากมีกรรมวิธีที่ผลิตง่ายและไม่ซับซ้อน
 
    2.เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้อัด หรือ Veneer ( Plywood furniture Or Veneer wood furniture )....คือ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตขึ้นจากไม้ที่ผ่าน
 
       การแปรรูปเป็นไม้อัด หรือ Veneer แล้วนำมาติดตั้งบนโครงไม้อีกชั้นหนึ่ง ก่อนจะนำมาประกอบหรือติดตั้งเป็นเฟอร์นิเจอร์ น้ำหนักเบาได้
 
       ผิวที่เป็นเทกเจอร์ไม้จริง แต่เป็นวัสดุกรุโครง ความหนามาตรฐานของไม้อัดอยู่ที่ 4 มิลลิเมตร ไม่สามารถรื้อถอน เปลี่ยนแปลง หรือปรับ
 
       เปลี่ยนมุมได้ รื้อแล้วพัง ถ้าเกิดการเสียหายจากภายใน เช่น ปลวก เชื้อรา หรือ น้ำท่วมจะไม่สามารถแก้ไขได้ ราคาค่อนข้างสูง เพราะต้อง
 
       มาทำงานที่สถานที่ที่จะติดตั้ง และเก็บรายละเอียดสี ที่หน้างานทำได้เฉพาะบ้านที่กำลังสร้างใหม่ ไม่สามารถทำในบ้านที่อยู่อาศัยแล้ว
 
      เพราะเศษฝุ่นและเศษวัสดุจะค่อนข้างเยอะ
     
     3.เฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่ทำจากไม้สังเคราะห์ ( Synthetic wood furniture ) คือ เฟอร์นิเจอร์ที่ทำขึ้นจากวัสดุสังเคราะห์จากไม้ เช่น ขี้เลื่อย
 
        หรือ ชานอ้อยอัด โดยผ่านกระบวนการทางเคมีหลายขั้นตอน แล้วจึงนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่น มีชื่อว่าMdf board และ Particle board มีวัสดุ                    
        ปิดผิว เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตด้วยวัสดุสังเคราะห์ประเภทนี้จะมีน้ำหนักเยอะ สามารถผลิตได้ในปริมาณมาก สะดวก รวดเร็ว จึงนิยมนำมาผลิต
 
         เป็นเฟอร์นิเจอร์ในชนิดต่างๆ ที่พบเห็นทั่วไปในท้องตลาดเช่น เฟอร์นิเจอร์ Knock down เนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกกว่า เหมาะแก่งานในห้าง
 
        สรรพสินค้า งานShop งานร้านค้า....ข้อเสีย คือ โดนน้ำและความชื้นไม่ได้ วัสดุปิดผิวเปิดง่ายเมื่อโดนความชื้น  ไม่แข็งแรง ถ้าเคลื่อน
 
        ย้ายหรือรื้อเกิน 2 รอบ จะทำให้คุณภาพต่ำลง ( คือพวกอุปกรณ์ลิ้นชักและ บานเปิด ปิด จะเสียหาย ตรงจุดที่เจาะยึดอุปกรณ์ฟิตติ้ง)

 

 

เรื่องปลวก ปลวก

เรื่องปลวก ตัวเล็กๆ แต่กลับเป็นปัญหาใหญ่สำหรับที่อยู่อาศัย วงกบ ประตู โครงไม้ และงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ทุกประเภท

.....ธรรมชาติของปลวก ปลวกจะมาจากพื้นดินเพราะฉะนั้น ถ้าเราบล็อคที่ชั้น 1 ของบ้านและที่อยู่อาศัยอยู่อย่าง 100 % แล้ว
 
...มั่นใจได้เลยว่าปลวกจะมิมาเยือน  คือ ถ้าสร้างบ้านใหม่ ให้ใช้น้ำยากำจัดปลวกฉีดปูพรมเคลือบบนผิวดินให้ทั่วบริเวณพื้นที่ที่
 
จะปลูกบ้าน และบริเวณรอบๆตัวบ้าน....หลังจากก่อสร้างคานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องทำการติดตั้งท่ออัดน้ำยาขนานกับ
 
แนวคานด้านในรอบตัวอาคาร มีเข็มขัดรัดท่อและติดหัวสเปรย์น้ำยาเคมีทุกๆระยะประมาณ 1 เมตร ( ในขั้นตอนนี้ หากเป็นบ้าน
 
เก่าและมีการ renovateบ้านใหม่ ขั้นตอนนี้สามารถให้ช่างสกัดหาแนวคาน และจัดวางท่ออัดน้ำยาและติดหัวสเปรย์น้ำยาเคมีให้
 
ขนานกับแนวคานด้านในรอบตัวอาคารได้ค่ะ )....จะมีท่อซอยวางขนานกับคานส่วนล่าง เพื่อส่งน้ำยาไปเคลือบพื้นที่สำคัญ

Read more: เรื่องปลวก ปลวก

TIPS

จากวิกฤตการณ์อุทกภัยใหญ่ปี 2554 ที่ผ่านมา  ทำให้มีข้อแนะนำกับลูกค้าเบื้องต้นดังนี้ค่ะ 
 
1.ถ้าสถานที่ที่ท่านอยู่ สุ่มเสี่ยงกับการเกิดน้ำท่วม ให้ท่านปฏิบัติกับเฟอร์นิเจอร์ของท่านดังนี้  ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ให้ยก
 
ขึ้นไปเก็บไว้ในที่ท่านคิดว่าน้ำท่วมไม่ถึง....ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน ให้ท่านถอดหน้าบานที่เป็นบานเปิด - ปิดพร้อมถอด
 
บานพับติดไปด้วย  ถอดกล่องลิ้นชัก พร้อมรางลิ้นชัก  ถอดชั้นวางด้านในตู้  นำทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นไปเก็บไว้ใน
 
ที่ท่านคิดว่าน้ำท่วมไม่ถึง
 

Read more: TIPS